El Barco del Arroz, Torrox wreck

Most people know this wreck as the “Barco del Arroz”, steamer sunk near Torrox Costa. “Sociedad Anónima Navegación e Industria” changed its name to “Dolphin” in 1907, a vessel with a maximum capacity of 1,254 tons and 80 meters long.

During the Civil War, January 30, 1937 full of flour, oil and cod, “Dolphin” was unsuccessfully bombarded by many German planes. The day after the second attack, “dolphin”, still remains on the water. On the night of 31 January, the Italian submarine “Ciro Menotti”, commanded by Lieutenant Commander Victor Moccagatta, fired two torpedoes at “Dolphin” and he dropped to the bottom of the sea. You can still see the structure of the steamer lying in the shallows in front of Torrox Costa.
 Youtube video Barco del Arroz
 Polski:

Większość ludzi zna ten wrak jako “Barco del Arroz” ,  parowiec zatonął w pobliżu  Torrox Costa. “Sociedad Anónima Navegación e Industria” zmieniła nazwę na  “Delfin” w 1907 roku, statek o maksymalnej ładowności 1,254 ton i 80 m długości.

Podczas wojny domowej, 30 stycznia 1937 pełny mąki, oleju i dorsza, “Delfin” był nieskutecznie bombardowany przez wiele niemieckich samolotów. Dzień po drugim ataku, “Delfin”, ciągle  pozostaje na  wodzie. W nocy z dnia 31 stycznia, włoski okręt podwodny “Ciro Menotti”, dowodzony przez komandora porucznika Wiktora Moccagatta , wystrzelił dwie torpedy w “Dolphin” a ten opadł na dno morza . Ciągle można zobaczyć konstrukcję parowca  leżącego na płyciźnie  przed Torrox Costa.

Blac Frog Divers

Contac us on our Facebook Page